07

Benigànim
Des de la casa consistorial

SEGONAREPÚBLICA

07

Benigànim
Des de la casa consistorial

SEGONAREPÚBLICA

Les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 transformaren el poder municipal, especialment en l’àmbit rural, que ja estava impregnat de cultura política urbana i d’esperances en un canvi sociopolític pregó. A Benigànim la candidatura anti-monàrquica obtingué la totalitat de regidories en disputa. S’havia articulat entorn del Partit Republicà Radical-Socialista, de centre-esquerra, però amb la participació de socialistes. La destrucció de l’arxiu municipal l’abril del 1936 impedeix d’aprofundir en les polítiques desenvolupades i en el personal polític que componia el consistori. Des del 1931 detenia el càrrec d’alcalde Baptista Cuquerella Sanchis, ugetista i republicà blasquista. Aqueix any la composició municipal havia variat, donat que quatre regidors es declaraven republicans “independents”.

Enmig d’una crisi econòmica, el nou ajuntament hagué de fer front als problemes que patia el veïnat des d’una perspectiva favorable als interessos populars. L’absència de clavegueram incidia en la qualitat de vida i en la salut de la ciutadania, així com els problemes de subministrament elèctric. També calia ensolcar l’aigua de pluja per a evitar les inundacions. Així s’exposava la primordial aspiració dels gestors municipals davant la Cambra Oficial de Comerç de València: “Construcción de alcantarillado y depuración de aguas”. D’altra banda, la preocupació per la cultura i l’educació, fonamental en l’ideari republicà i de l’esquerra obrera, era també prioritària. Es proposava la “creación de bibliotecas y parques escolares” i s’oferia el complex conventual dels franciscans a l’ajuntament de València per a l’establiment de colònies escolars.

Un dels principals objectius dels edils fou la reversió del convent, que havia estat cedit en usdefruit al poble per l’Estat el 1878. Tanmateix, el 1890, sense autorització estatal, un alcalde el tornà als religiosos. L’ajuntament republicà inicià el 1932, infructuosament, la tramitació de la nul·litat de l’usdefruit, l’abandonament de l’orde i la cessió al municipi per a la seua conversió en centre escolar.