04

La Vall d’Albaida
Una comarca conservadora

SEGONAREPÚBLICA

04

La Vall d’Albaida
Una comarca conservadora

SEGONAREPÚBLICA

Els 51.000 habitants de la Vall d’Albaida estimats pel 1930, es repartien per 34 pobles (20, de menys de 1.000 habitants) i un únic centre urbà, Ontinyent. El secà comercial (vinya) coexistia amb produccions de consum familiar (blat, oli) i àrees de regadiu. A Ontinyent i Fontanars dels Alforis prevalien la gran propietat, a mans de l’alta noblesa forana (marqués de Vellísca, comte de Torrefiel…) i les bosses de jornalers; encara que també hi havia grans heretats en la resta de la vall. Era escassa la propietat mitjana. De fet, sobreeixien la petita propietat i l’arrendament, com a recurs habitual a jornals per a sobreviure. La indústria es reduïa a un tèxtil molt feminitzat (Bocairent, Montaverner), al vidre de l’Olleria i a una major diversificació a Ontinyent. Les manufactures més importants eren la cereria d’Albaida-Agullent i els teulars de Castelló de Rugat. Les condicions de treball i de vida eren inferiors a les d’altres zones industrials. Malgrat la presència de nuclis de republicanisme blasquista i de la UGT camperola, la Vall era un territori de caciquisme antic i consolidat, amb una empremta carlina i del moviment catòlic a la zona d’Albaida, l’Olleria i Ontinyent-Bocairent.

Fins al 1933, la mobilització social aconseguí majories blasquistes als pobles xicotets i a Albaida i Ontinyent, i més esquerrana als pobles mitjans i vitícoles (Aielo de Malferit, Quatretonda, Llutxent, La Pobla del Duc), gràcies a l’expansió del sindicalisme camperol socialista. La conflictivitat se centrà en la indústria, en haver-se estés l’anarcosindicalisme. A partir del 1933, la Dreta Regional Valencia va saber aglutinar l’històric carlisme i el moviment catòlic en un constant creixement. Els efectes de la Gran Depressió econòmica en 1934 foren precedits per una insurrecció llibertària, en desembre del 1933, a Ontinyent. I hi hagué un seguiment ampli de la vaga general camperola socialista.

Les eleccions de febrer del 1936 demostraren l’èxit del discurs agrarista, conservador i catòlic de la Dreta Regional, que obtingué la victòria en la comarca, exceptuades les poblacions mitjanes, dedicades a la vinya. Com en la resta del país, fins al mes de juliol la conflictivitat oscil·là entre l’anticlericalisme, la pugna laboral (vaga general a Ontinyent) i l’antagonisme polític (Albaida).