06

Benigànim
Els pilars del règim

DICTADURAFRANQUISTA

06

Benigànim
Els pilars del règim

DICTADURAFRANQUISTA

La propaganda oficial presentava el franquisme com el règim resultat d’un “Alzamiento Nacional” que havia acabat amb la República laica i revolucionària. La seua legitimitat procedia de “la Victoria” de 1939, que havia restituït el poder i la influència social de l’Església, i que garantia un ordre i una “unitat nacional” sense conflictes, compatible amb l’economia capitalista i la conservació de les tradicions.

A més de l’exèrcit i de les forces de seguretat, el franquisme disposà d’una crescuda base social. En els anys quaranta, el sector feixista de la Falange Española Tradicionalista dirigí el “Movimiento Nacional”: l’amalgama d’institucions franquistes. A Benigànim, com en altres llocs, la testimonial Falange de preguera incrementà l’afiliació amb exmilitants de la Dreta Regional Valenciana (96,15%), gent de classe mitjana, empresaris i alguns assalariats. El projecte de FET era feixista i totalitari. D’ací que afavorira el feixisme europeu. Incloïa un discurs de polítiques socials mitjançant l’enquadrament de la societat sencera: infància i joventut (Frente de Juventudes); dones (Sección Femenina); assistència social (Auxilio Social); patronal i treballadors, en la Organización Sindical Española, denominada en pobles agrícoles “la Hermandad”, i oci i cultura (Delegación de Educación y Descanso). La FET de Benigànim presentava poca activitat el 1941, però Moscardó la va fer reviscolar.

Un altre pilar del franquisme fou l’Església: religiosos i seglars. El seu discurs legitimà la dictadura, com a salvadora de la fe contra el laïcisme y “las hordas marxistas”; especialment des del 1945, quan el feixisme fou derrotat en la II Guerra Mundial. No disposà mai de tants privilegis ni fons públics l’Església espanyola, a més de controlar l’educació i d’erigir-se en vigilant del compliment de la moral catòlica a escala estatal i local.

Aquests pilars socials del règim foren interclassistes, degut al pes del factor religiós, i s’ampliaren amb la incorporació de liberals atemorits per la revolució dels anys de la guerra. A penes aconseguí incidir entre la classe treballadora.