La dictadura franquista

Violència repressiva i control social