La segona república

Les dones: modernitat i tradició.