La transició democràtica

El paper de la societat civil